ภาควิชาภาษาตะวันออก(อนุชา ขั

Description: รับ 8.45 น. หน้าอาคาร HB7 (นักศึกษา 30 ท่าน)
ส่ง วัดดอนจั่น
เพื่อ นักศึกษาทำกิจกรรมบริจาคของแก่เด็กกำพร้า
กลับคณะ 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Wednesday 01 November 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 01 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:14:00 - Tuesday 31 October 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry