งานบริหารงานวิจัยฯ

Description: รับ 10.30 - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - นิมมาน
เพื่อ - นักศึกษาต่างชาติ ร่วมรับประทานอาหาร
กลับคณะ 13.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:30:00 - Wednesday 08 November 2017
Duration: 3 hours
End Time: 13:30:00 - Wednesday 08 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:01:02 - Tuesday 07 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry