หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: รับ 10.30 น. หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - รับและส่ง นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมงานเปิดประตูสู่มนุษยศาสตร์
กลับ 16.30 น. (วน รับ-ส่ง)
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:30:00 - Thursday 09 November 2017
Duration: 6 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 09 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:46:16 - Wednesday 08 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry