หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: รับ 8.30 น. หน้าอาคาร HB 7 (ผู้ร่วมเดินทาง 14 คน)
ส่ง - หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - รับและส่ง นักเรียน นักศึกษา ที่มาร่วมงานเปิดประตูสู่มนุษยศาสตร์
กลับ 16.30 น. (วน รับ-ส่ง)
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Thursday 09 November 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 09 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:46:32 - Wednesday 08 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry