ภาควิชาภาษาตะวันออก(สาขาวิช

Description: รับ 15.30 น. - UNISERV (ผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่าจำนวน 3 ท่าน)
ส่ง - สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
16.30 น. ตีรถเปล่ากลับคณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 15:00:00 - Monday 13 November 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 13 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:43:10 - Monday 13 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry