สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7 (คณบดี)
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ร่วมประชุม
กลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Thursday 23 November 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 23 November 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:26:17 - Wednesday 22 November 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry