สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อ - ผู้บริหารร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษของ นศ.
กลับคณะ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Wednesday 06 December 2017
Duration: 4 hours
End Time: 13:00:00 - Wednesday 06 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:42:50 - Friday 01 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry