สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารจอดรถถนนสุเทพ S1 (ประตูเกษตร)
เพื่อ - คณบดีร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารจอดรถถนนสุเทพ มช. S1
กลับคณะ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Friday 08 December 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 08 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:44:54 - Friday 01 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry