งานบริหารทั่วไป(ทัศนา) จิระพ

Description: รับ 9.00 น. - หน้าอาคาร HB 7 (ทัศนา, เอกพันธ์)
ส่ง - สวนเกษตรแม่โจ้
เพื่อ - เดินทางไปรับต้นกล้าเตรียมปลูกตกแต่งภูมิทัศน์งานรับปริญญา
กลับ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 12 December 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 12 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:46:07 - Friday 01 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry