สำนักงานคณบดี(อนุชา)

Description: รับ 09.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - คณบดี ร่วมประชุม กบม ครั้งที่ 20/2560
กลับคณะ - 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 12 December 2017
Duration: 4 hours
End Time: 13:00:00 - Tuesday 12 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:50:24 - Friday 01 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry