งานวบริหารงานวิจัย(นภัสภรณ์)

Description: รับ 14.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อ - แจ้งเข้าพักอาศัย Daw Soe Soe อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเมียนมาร์
กลับ - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:00:00 - Friday 08 December 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:30:00 - Friday 08 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:18:47 - Friday 08 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry