งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับ 10.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สถานีตำรวจภูธรภาค 5
เพื่อ - ติดต่อธุระทางคดีความ
กลับคณะ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:00:00 - Thursday 14 December 2017
Duration: 6.5 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 14 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:30:42 - Thursday 14 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry