งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับ 13.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ห้างสรรพสินค้าเมย่า เชียงใหม่
เพื่อ - จัดซื้อวัสดุที่ระลึกงานกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์(ปีใหม่)
กลับคณะ - 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Thursday 14 December 2017
Duration: 2 hours
End Time: 15:00:00 - Thursday 14 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:28:35 - Thursday 14 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry