สำนักงานคณบดี

Description: รับ 18.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - วัดเจดีย์สถาน ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เพื่อ - ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา นางสาวสุภาภรร์ มโนรส บุคลากรสังกัดงานบริการการศึกษาฯ
กลับ 23.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 18:30:00 - Monday 18 December 2017
Duration: 30 minutes
End Time: 19:00:00 - Monday 18 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:03:32 - Monday 18 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry