หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: รับ 8.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - บ้านสวนเขื่อนฝัน อ.แม่ริม ต.แม่แรม จ.เชียงใหม่
เพื่อ - ส่งนักศึกษาออกค่าย
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Tuesday 19 December 2017
Duration: 2 hours
End Time: 10:30:00 - Tuesday 19 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:11:05 - Monday 18 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry