ภาควิชาประวัติศาสตร์

Description: รับ 13.15 น. - โรงจอดรถคณะ
ส่ง - โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
เพื่อ - ส่งคนป่วยฉุกเฉิน
กลับ 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Wednesday 13 December 2017
Duration: 2 hours
End Time: 15:00:00 - Wednesday 13 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:30:40 - Tuesday 19 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry