งานวบริหารงานวิจัย(นภัสภรณ์)

Description: รับ 11.50 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
เพื่อ- รับวิทยากร
กลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 11:30:00 - Friday 22 December 2017
Duration: 5 hours
End Time: 16:30:00 - Friday 22 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:21:07 - Wednesday 20 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry