งานบริหารทั่วไป (สำนักงานคณะ

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
ส่ง วัดเจดีย์สถาน ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เพื่อ ร่วมพิธีณาปนกิจศพมารดาของ น.ส.สุภาภรณ์ มโนรส
วันที่ 21 ธ.ค. 60
เวลา 12.30 น - 16.30 น.
ผู้เดินทาง
1.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2.เลขานุการคณะฯ
ผู้ประสานงาน นางสาวจิรภา พลอยงาม โทร. 053 943269

Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:30:00 - Thursday 21 December 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 21 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:35:56 - Thursday 21 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry