สำนักงานคณบดี

Description: รับ 18.30 น. - หน้าอาคาร HB 7 (10 คน)
ส่ง - บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เพื่อ - เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ บิดานางจิระประภา สมศักดิ์
กลับ 23.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 18:30:00 - Wednesday 27 December 2017
Duration: 30 minutes
End Time: 19:00:00 - Wednesday 27 December 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:35:06 - Tuesday 26 December 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry