สำนักงานคณบดี

Description: รับ 17.00 น. - หน้าอาคาร HB 7(คณบดี, รองฝ่ายวิเทศฯ)
ส่ง - ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส ถนนช้างคลาน
เพื่อ - ร่วมงานเลี้ยงกงสุลพม่า ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส
กลับ 22.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 17:00:00 - Thursday 04 January 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 18:30:00 - Thursday 04 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:44:58 - Wednesday 03 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry