งานบริการการศึกษาและพัฒนาค

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง คณะบริหาร
วันที่ 5 / 1 / 2561
เวลา 08.30 - 12.00
เพื่อ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Saturday 06 January 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Saturday 06 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:08:49 - Friday 05 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry