สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.15 น. หน้าอาคาร HB 7 (คณบดี)
ส่ง - อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ประชุม กทม. ครั้งที่ 1/60
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 09:30:00 - Tuesday 09 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:05:29 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry