สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.00 น. อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย (คณบดี)
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB 7
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 13:30:00 - Tuesday 09 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:06:19 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry