งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับ 10.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ร้านมนตรีแมชชีนทูลส์ ข่วงสิงห์เชียงใหม่
เพิือ - นำครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าไปซ่อม
กลับคณะ 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 10:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Duration: 2 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 09 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:08:35 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry