งานบริการการศึกษา

Description: รับ 12.45 น. - หน้าาอาคาร HB 7 (งานบริการการศึกษา)
ส่ง - หอประชุม มช.
เพื่อ - ประชุมกรรมการ งานรับปริญญา
กลับ 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 12:30:00 - Wednesday 10 January 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 10 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:21:00 - Tuesday 09 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry