ภาควิชาภาษาตะวันออก

Description: รับ 13.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
เพื่อ - นำอุปกรณ์การชงชา ส่งคืน
กลับคณะ 14.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Tuesday 30 January 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 14:00:00 - Tuesday 30 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:19:20 - Thursday 11 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry