สำนักงานคณบดี

Description: รับ 12.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - ผู้บริหารร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลับคณะ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:30:00 - Monday 15 January 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 15 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:59:14 - Thursday 11 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry