งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 13.45 น.- หน้าอาคาร HB 7 (สมพนธ์)
ส่ง - กองกฤหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - เข้าร่วมประชุม
กลับคณะ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Friday 19 January 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 19 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:58:30 - Thursday 11 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry