งานบริหารงานวิจัยบริการวิช

Description: รับ 13.00 น. - หน้าอาคาร HB7 (หน.งานวิจัย+Mr.Mario)
ส่ง - สำนักงานแรงงานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เชียงใหม่
เพื่อ - ยกเลิกใบอนุญาติทำงและการตรวจลงตราหนังือเดิทง
กลับ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 16 January 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 16 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:20:40 - Friday 12 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry