สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.45 น. - หน้าอาคาร HB 7(คณบดี)
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - คณบดีร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับประเทศเกาหลี
กลับ - 10.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 29 January 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 10:00:00 - Monday 29 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:25:25 - Monday 15 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry