สำนักงานคณบดี

Description: รับ 12.45 น. - หน้าอาคาร HB 7(คณบดีและผู้บริหาร 2 ท่าน)
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ UNISERV
เพื่อ - ผู้บริการเข้าฟังการบรรยายพิเศษ จาก รมต. ว่าการกระทรวงการคลัง
กลับ - 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:30:00 - Monday 29 January 2018
Duration: 2 hours
End Time: 14:30:00 - Monday 29 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:25:42 - Monday 15 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry