งานบริการการศึกษา

Description: รับ 13.00 น. - หน้าอาคาร HB 7 จำนวน 10 ท่าน
ส่ง - หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - ส่งคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ร่วมประชุมงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52
กลับ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 16 January 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 16 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:33:40 - Tuesday 16 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry