สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ห้องประชุมประเสริฐรุจิรวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพิ่อ - ส่งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริการที่พัก มช. ณ ห้องประชุมประเสริฐรุจิรวงค์
กลับ - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:30:00 - Friday 26 January 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 26 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:44:34 - Thursday 25 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry