งานบริหารทั่วไป(วัชรพงศ์)

Description: รับ 15.30 น. - รับอีก 5 ท่าน
ที่ - สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ
กลับ - คณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 15:30:00 - Wednesday 31 January 2018
Duration: 1 hours
End Time: 16:30:00 - Wednesday 31 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:45:49 - Friday 26 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry