สำนักงานคณบดี

Description: รับ 12.00 - รับ คณบดี, ผู้ช่วยฯแผน ,นายปนายุ
ที่ - สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลับคณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:00:00 - Wednesday 31 January 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 12:30:00 - Wednesday 31 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:46:04 - Friday 26 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry