ภาควิชาปรัชญาและศาสนา(ผศ.ดร.

Description: รับ 27 มกราคม 61 เวลา 8.30 น. - หน้าอาคาร HB 5
ส่ง - สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร. อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพื่อ - จัดกิจกรรมนักศึกษา
กลับ 28 มกราคม 61 เวลา 14.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Saturday 27 January 2018
Duration: 29.5 hours
End Time: 14:00:00 - Sunday 28 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:50:29 - Friday 26 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry