สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่
เพื่อ - เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
กลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Thursday 08 February 2018
Duration: 8 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 08 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:02:53 - Friday 26 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry