หน่วยกิจการนักศึกษา

Description: รับ วันที่ 2 ก.พ. 61 เวลา 16.00 น. - โรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ (ผู้ร่วมเดินทาง 15 คน)
ส่ง - สนามกีฬากลาง
เพื่อ - ขนของจัดงานสปอร์ตเดย์-สปอร์ตไนท์
(ทั้งไปและกลับ)
กลับ 03.00.00 น. วันที่ 3 ก.พ. 61
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 16:00:00 - Friday 02 February 2018
Duration: 16 hours
End Time: 08:00:00 - Saturday 03 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:14:18 - Friday 26 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry