สำนักงานคณบดี

Description: รับ 18.30 น. - ที่พัก คณบดี
ส่ง - วัดเจดีย์หลวง
เพื่อ - ร่วมเป็นเจ้าภาพงานวดพระอภิธรรมศพ บิดา ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
กลับ 22.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 18:30:00 - Saturday 27 January 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 19:00:00 - Saturday 27 January 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:48:55 - Friday 26 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry