ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ

Description: 8.00 หมู่บ้านเด่นตะวัน รับหม่อมรุจยา
ส่ง - โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
เพื่อ ร่วมประชุมระดับชาติการจัดการศึกษา
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Thursday 01 February 2018
Duration: 2 hours
End Time: 10:00:00 - Thursday 01 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:46:37 - Monday 29 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry