หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: 14.00. น. - หน้าอาคาร HB 7(เอกพันธ์)
รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยข่อนแก่น (40 คน)
ที่ - สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
ส่ง - หอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 14:00:00 - Monday 12 February 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 12 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:34:00 - Tuesday 30 January 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry