ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ

Description: 15.30 รับหม่อมรุจยา โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
ส่ง - หมู่บ้านเด่นตะวัน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 15:30:00 - Thursday 01 February 2018
Duration: 1 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 01 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:17:11 - Thursday 01 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry