สำนักงานคณบดี

Description: รับ 11.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ศาลาธรรม หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - ร่วมประชุมศิษย์เก่า
กลับ 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 11:30:00 - Friday 02 February 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 13:00:00 - Friday 02 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:18:48 - Friday 02 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry