หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: รับ 08.30 น. หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อนุสาวรีย์สามกษัตย์/ศาลาธรรม/หอศิลป์
เพื่อ - พา นศ. ม.ข่อนแก่น ทัศนศึกษา
กลับ 22.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Sunday 18 February 2018
Duration: 10.5 hours
End Time: 19:00:00 - Sunday 18 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:40:31 - Friday 02 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry