หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: รับ 13.00 น. - สำนักงานบริการวิชาการ
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์ / ศาลาธรรม / อ่างแก้ว / ถนคนเดินวัวลาย
เพื่อ - ส่งคณจารย์ ม.ข่อนแก่น
กลับ 22.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Saturday 17 February 2018
Duration: 6 hours
End Time: 19:00:00 - Saturday 17 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:51:01 - Friday 02 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry