หน่วยกิจการนักศึกษา(เอกพันธ

Description: รับ 04.00 น. - สำนักงานบริการวิชาการ
ส่ง - สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
เพื่อ - ส่ง คณาจารย์ ม.ข่อนแก่น กลับ
กลับ คณะ 08.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Monday 19 February 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 08:30:00 - Monday 19 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:04:03 - Friday 02 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry