สถาบันภาษา

Description: 8.00-12.00 น. รับส่งนักเรียน จำนวน 1118 คน
ไป-กลับ สถาบันภาษา - หน้ามหาวิทยาลัย
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Friday 09 February 2018
Duration: 3 hours
End Time: 11:00:00 - Friday 09 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:16:57 - Wednesday 07 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry