สำนักงานคณบดี

Description: รับ 9.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือดีเด่น ประจำปี 2560
กลับ 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Friday 09 February 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 10:00:00 - Friday 09 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:20:35 - Wednesday 07 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry