งานวิจัยวิเทศฯ

Description: รับ 13.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อ - ติดต่อราชการ
กลับ - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Tuesday 13 February 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 13 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:09:45 - Tuesday 13 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry