หน่วยกิจการนักศึกษา(สายพิณ)

Description: รับ 13.00 น. - หน้าอาคาร HฺB 7
ส่ง - อมช.
เพื่อ - ยืม/ส่ง ตุง เพื่อใช้ในงานขันโตก 5 สถาบัน
กลับ 14.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:00:00 - Friday 16 February 2018
Duration: 1 hours
End Time: 14:00:00 - Friday 16 February 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:56:05 - Thursday 15 February 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry